Maps 1943

(North-Western direction)

UpdatedOctober 15, 2009
backhomedownTypical Soviet Abbreviations

Some typical coding of Soviet military maps and battle schemes

Abbreviations of units


upLeningrad Area
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
Running the Leningrad Blockade. Operation "Iskra"
L4301 Artillery positions of the Leningrad Front NEW Leningrad area LF Jan. Rus 8
L4302 Running the Leningrad blockade Leningrad area LF, VF Jan 11-30 Rus 2
L4303 Decision of the 67th Army commander Leningrad area LF Jan 12 Rus 5
L4304 Operations of the 67th Army in running of the Leningrad blockade Leningrad area LF Jan 12-20 Rus 5
L4305 Running the Leningrad blockade Leningrad area LF,VF Jan. 12-21 Rus 3
L4306 Operations of the 268th Rifle Division Leningrad area 67A/LF Jan. 12-14 Rus 7
L4307 Operations of the 268th Rifle Division Leningrad area 67A/LF Jan. 12-21 Rus 4
L4308 Artillery deployment of the 67th Army and course of operations Leningrad area 67A/LF Jan. 12-23 Rus 6

For Leningrad blockade see also: 1941, 1942, 1943, 1944 years

 

upNorth-Western Front
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
NW4301 Combat operations of the 9th Guards Airborne Division Staraya Russa area 14th GRC/NWF Mar 12-24 Rus 1

Abbreviations

GRC - Guards Rifle Corps

LF- Leningrad Front

NWF - North-Western Front

VF - Volkhov Front


Literature:
  1. I.A. Samchuk, PG. Skachko, "Atakuyut Desantniki", Moskva, VI MO SSSR, 1975
  2. http://dp60.narod.ru
  3. A. Isaev, "Kogda Vnezapnosti uzhe ne bylo. Istoriya VOV, kotoruyu my ne znali", "Yauza", "EKSMO", 2005
  4. V. Beshanov. "Leningradskaya oborona", Moskva, AST, 2005.
  5. V.M. Yarkhunov, "Tcherez Nevu", Moskva, Voyennoye Izdatelstvo Ministerstva Oborony, 1960
  6. Sovetskaja Artilleryija v Velikoy Otechestvennoy vojne 1941-1945 godov, Moskva, Voyennoye Izdatel'stvo Ministerstva Oborony SSSR, 1960
  7. Borshchev S.N., "Ot Nevy do Elby", 2nd Ed., Lenizdat, Leningrad, 1973
  8. Zhdanov N.N., "Ognevoy Shchit Leningrada", Moskva, 1965

backhomeup