Maps 1945

(South-Western Direction)

UpdatedOctober 15, 2009
backhomedown
Typical Soviet Abbreviations

Some typical coding of Soviet military maps and battle schemes

Abbreviations of units


up4th Ukrainian Front
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
4U4501 Night fight of the 520th Rifle Regiment for the hill 574 Dunajec river, Lopuszna settlement Poland

520 RR/167RD/107RC

/1GA/4UF

Jan. 29 Rus 9
4U4502 Fights of the 903rd Mountain Rifle Regiment for the hill 848 Tatras*1

903 MnRR/242MnRD/

3MnRC/1GA/4UF

Feb. 1 Rus 9
4U4503 Attack of battalion tactic group agaisnt TunskircheNEW*2 S. from Moravská-Ostrava

2/985RR/226RD/

11RC/1GA/4UF

Apr. 5 Rus 10

*1 - Unknown exact location. Somewhere near Polish-Slovakian frontier. Probably near Nowy-Targ

*2 - Unknown exact location. Somewhere at the upper Oder river. The detachment under Capt. M.A. Zuev command of the 2/985 RR (30 submachine gunners) was reinforced with 30 submachine gunners from regimental staff and 7 T-34 tanks.

 

up2nd Ukrainian Front
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
upHungary

Check also Hungary 1944

2U4501 Fights of the 260th Guards Rifle Regiment for the hill 335 Dorog vicinities

260 GRR/86 GRD/

10GRC/46A/2UF

Mar. 23 Rus 9
 
up3rd Ukrainian Front
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
upHungary

Check also Hungary 1944

3U4501 Diagram of Combat operations of the Soviet, German and Hungarian troops Hungary 3 UF Dec 26'44 - Feb. 13'45 Rus 3
3U4502 Opponents assets Hungary 3 UF Jan. 1 Rus 2
3U4503 Antitank artillery zones of the 4th Guards Army Hungary 4 GA ~Jan. 2+ Rus 7
3U4504 Parrying of the first German blow Hungary 3 UF Jan 1-3 Rus 2
3U4505 Course of defensive operations Hungary 3 UF Jan. 4-14 Rus 2
3U4506 Course of defensive operations Hungary 3 UF Jan. 18-20 Rus 2
3U4507 Routes of German aviation and positions of the Soviet antiaircraft units Hungary - Jan. 21 Rus 7
3U4508 Capture of Székesfehérvár town and breakthrough of the 4th SS Pz. Corps Székesfehérvár*1 3 UF Jan. 21-26 Rus 2
3U4509 Fight against German tanks of the 1172 Antitank Artillery Regiment Zamol area 9 ATABde /3UF Jan. 25 Rus 7
3U4510 The layout of the artillery force grouping of the 4th Gds. Army Velence lake - Danube river 3 UF Jan. 26 Rus 1
3U4511 Counter-offensive of Soviet troops Velence lake - Danube river 3 UF Jan. 28-Feb. 7 Rus 2
3U4512 Anti-tank defense of the 74th Rifle Division Balaton lake area 135 RC/26A/ 3UF Feb. Rus 5
3U4513 System of fire in the 135th Rifle Corps Balaton lake area 26 A/ 3UF Mar. Rus 5
3U4514 Fortifications of the 135th Rifle Corps. Balaton lake area. Balaton lake area 26 A/ 3UF Mar. Rus 5
3U4515 Battle order of the 135th Rifle Corps Balaton lake area 26 A/3UF Mar. Rus 5
3U4516 Organization of the defenses of the 3rd Ukrainian Front Zsámbék - Balaton lake area 3 UF Mar. 5 Rus 1
3U4517 Artillery fire "Storm" of the 57th Army

S. from Balaton lake

57A/3 UF Mar. 5 Rus 7
3U4518

Antitank artillery positions

Velence - Balaton lakes area 3 UF Mar. 6 Rus 7
3U4519 Layout of combat operations Velence - Balaton lakes area 3 UF Mar. 6-15 Rus 1
3U4520

Layout of combat operations

Velence - Balaton lakes area 3 UF Mar. 6-15 Rus 7
3U4521

Summary operations of the 3rd Ukrainian Front

Velence - Balaton lakes area 3 UF Mar. 6-15 Rus 7
3U4522 Layout of the anti-tank defences of the 6th Gds. and 64th Rifle Corps S from Balaton lake 57 A/3UF Mar. 6-24 Rus 1
3U4523 Operations of the Coastal Support Detachment for Esztergom and Tata Esztergom and Tata DbF Mar. 17-24 Rus 8
3U4524 Defensive operations of the right flank of the 3rd Ukrainian Front Budapest - Balaton lake area 3 UF March Rus 4
3U4525 Principle battle order scheme of Soviet rifle units in Balaton defensive operation (one of variants) - - - Rus 5
upAustria
3U4526 Course of the 36th Guards Rifle Division defensive operations in Austrian mountains E from Mürzzuschlag 30 RC/26A/ 3UF Apr. Rus 6

*1 - German name - Stuhlweißenburg


upAbbreviations

A - Army

ATABde - Antitank Artillery Brigade

DbF - Danube Flotilla

GA- Guards Army

GRC -Guards Rifle Corps

GRD - Guards Rifle Divisison

GRR - Guards Rifle Regiment

GTA - Guards Tank Army

GTC - Guards Tank Corps

MC - Mechanised Corps

MnRC - Mountain Rifle Corps

MnRD - Mountain Rifle Division

MnRR - Mountain Rifle Regiment

RC - Rifle Corps

RD - Rifle Division

RR - Rifle Regiment

TC - Tank Corps

UF - Ukrainian Front


Literature:
  1. O. Baronov. "Balatonskaya Oboronitelnaya Operatsiya", Moscow, Exprint, 2001.
  2. S.P. Tarasov, "Boi u ozera Balaton", Voyennoye Izdatelstvo Ministerstva oborony SSSR, 1959
  3. M. Gromov, I. Moshchansky, "Elitnye sily reikha/Shturm Budapeshta 29 oktybria 1944 - 13 fevralia 1945)." Voyenno-Istoricheskaya seriya "Armii mira" No. 3, Voyennaya Letopis/Military Chronicle. Moscow, 2002
  4. M. Malakhov, "Ot Balatona do Veny", Moscow, 1959.
  5. Razvitie taktiki Sovetskoi armii v gody Velikoi Otechestvennoi voiny (1941-1945 gg.)/Ed. Lt.-Gen. K.S. Kolganov, Voyennoe Izdatelstvo Ministerstva Oborony Soyuza SSR, Moscow, 1958 (cited from docs.vif2.ru)
  6. "Taktika v boevykh primerakh. Polk", Voyennoe izdatelstvo Ministerstva Oborony SSSR, Moscow, 1974. (cited from docs.vif2.ru)
  7. Sovetskaja Artilleryija v Velikoy Otechestvennoy vojne 1941-1945 godov, Moscow, Voyennoye Izdatel'stvo Ministerstva Oborony SSSR, 1960
  8. Perechnev Yu.G., Sovetskaya beregovaya artilleriya: Istoriya razvitiya i boyevogo primeneniya 1921-1945 gg, Moscow, Nauka, 1976
  9. Taktika v boyevykh primerakh. Batalion, Moskva, Voyenizdat, 1974 (cited from docs.vif2.ru)

  10. Strelkovyje podrazdeleniya i polk v razlichnykh vidakh boya (Sbornik takticheskikh primerov iz Velikoy Otecehstvennoy vojny, Moskva, Voyenizdat, 1957 (cited from militera.lib.ru)

backhomeup