Maps 1945

(North-Western Direction)

UpdatedSeptember 15, 2009
backhomedown
Typical Soviet Abbreviations

Some typical coding of Soviet military maps and battle schemes

Abbreviations of units


upLeningrad Front
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
upCourland (Kurland)
L4501 Combat operations of the 1/917th Rifle Regiment/249th Estonian Rifle DivisionNEW

Blindins st.vicinities

Saldus district, Latvia

917 RR/249(Est.) RD/8(Est.)

RC/ 42A/LF

Mar. 18-20 Rus 14
 
up1st Baltic Front
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
upCourland (Kurland)
1P4501 Situation by 5 AM Feb. 20 and missions of the 213rd Guards Rifle Regiment NEW Priekule (Latvia) region

213 GRR/71GRD/

2GRC/6GA/1PF

Feb. 20 Rus 14
1P4502 Fights of the 1/213 Guards Rifle Regiment from 11 h Feb. 20 until 16 h Feb. 21.NEW Priekule (Latvia) region

213 GRR/71GRD/

2GRC/6GA/1PF

Feb. 20-21 Rus 14
upEastern Prussia
See also:
3B45xx Course of the Eastern Prussian operation Eastern Prussia 1PF; 2BF; 3BF Jan. 13 -Apr. 25 Rus 10

On Feb. 24'45 was reorganised into the Zemland Operative Group and subordinated to the 3rd Byelorussian Front

.

up2nd Baltic Front
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
             

Since Apr. 1'45 renamed into the Courland Operative Group of the Leningrad Front

 

up3rd Byelorussian Front
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
upEastern Prussia
3B4501 Redeployment of troops of the 28th Army prior to operation Stallupönen (now Nesterov) area 3BF Dec. 25'44 - Jan. 12'45 Rus 4
3B4502 Positions and plans of the Eastern Prussian operation Königsberg direction 3BF Jan Rus 4
3B4503 Meeting engagement in defense while counter-attack of the 1108th Rifle Regiment Filipuv (West to Suwalki*1) area 331 RD/31 RC/ 3BF Jan. 4 Rus 2
3B4504 Decision on the breakthrough to Gumbinnen Gumbinnen (now Gusev) area 3BF ~Jan.12 Rus 4
3B4505 Decision of the 28th Army commander on the offensive against Insterburg Insterburg (now Chernyakhovsk) area 3BF ~Jan. 12 Rus 4
3B4506 Positions of opponents at the commencement of operation in operative zone of the 28th Army E from Gumbinnen (now Gusev) 3BF Jan. 12 Rus 4
3B4507 Deployment of rear units of the 28th Army at the commencement of the operation E from Gumbinnen (now Gusev) 3BF ~Jan. 12 Rus 4
3B4508 Deployment of the 28th Army prior to operation against Insterburg E from Gumbinnen (now Gusev) 3BF ~Jan. 12 Rus 4
3B4509 Decision of the 54th Guards Rifle Division commander for breakthrough E from Gumbinnen (now Gusev)

3 GRC/28A/

3BF

~Jan. 12 Rus 6
3B4510 Battle order of the 54th Guards Rifle Division E from Gumbinnen (now Gusev)

3 GRC/28A/

3BF

~Jan. 12 Rus 6
3B4511 Decision of the 144th Rifle Division commander for breakthrough E from Gumbinnen (now Gusev)

65 RC/5A/

3BF

~Jan. 12 Rus 6
3B4512 Battle order of the 144th Rifle Division E from Gumbinnen (now Gusev)

65 RC/5A/

3BF

~Jan. 12 Rus 6
3B4513 Battle order of the 28th Army E from Gumbinnen (now Gusev) 3BF Jan. 12 Rus 4
3B4514 Battle order of the 94th Rifle Corps Pillkallen (Dobrovolsk) area 39A/3BF ~Jan. 13 Rus 8
3B4515 Decision of the 94th Rifle Corps commander Pillkallen (Dobrovolsk) area 39A/3BF ~Jan. 13 Rus 8
3B4516 Planned offensive of the 11th Guards Army Insterburg (now Chernyakhovsk) area 11 GA/3BF ~Jan. 13 Rus 12
3B4517 Battle order of the 28th Army at the commencement of operation E from Gumbinnen (now Gusev) 3BF Jan. 13 Rus 1
3B4518 Battle order of the 5th Army at the commencement of operation Stallupönen (now Nesterov) area 3BF Jan. 13 Rus 1
3B4519 Course of operations of the 28th Army against Gumbinnen Gumbinnen (now Gusev) area 3BF Jan 13-15 Rus 4
3B4520 Course of operations of the 144th Rifle Division E from Gumbinnen (now Gusev)

65 RC/5A/

3BF

Jan. 13-17 Rus 6
3B4521 Course of operations of the 94th Rifle Corps Pillkallen (Dobrovolsk) area 39A/3BF Jan. 13-17 Rus 8
3B4522 Combat operations of the 54th Guards Rifle Division E from Gumbinnen (now Gusev)

3 GRC/28A/

3BF

Jan. 13-19 Rus 6
3B4523 Position of troops at the right wing of the 3rd Byelorussian Front Gumbinnen (now Gusev) -Stallupönen (now Nesterov) area 3BF Jan. 13 - 19 Rus 12
3B4524 Course of operations of the 28th Army on the Insterburg direction Insterburg (now Chernyakhovsk) area 3BF Jan 13-22 Rus 4
3B4525 Course of the Eastern Prussian operation Eastern Prussia 1PF; 2BF; 3BF Jan. 13 -Apr. 25 Rus 10
3B4526 Battle order of the 2nd Guards Tank Corps at the beginning of the Vistula-Oder operation - 3 BF Jan. 14 Rus ?
3B4527 Parrying of attacks of the 549th Infantry Division by troops of the 144th Rifle Division in the course of Eastern Prussian operation - 65 RC/5A/3BF Jan. 14 Rus 3
3B4528 Parrying of enemy's counter-attacks by troops of the 3rd Guards Rifle Corps and 65th Rifle Corps -

3GRC/28A/ 3BF

65RC/5A/ 3BF

Jan. 14 Rus 1
3B4529 Course of operations of the 28th Army against Gumbinnen Gumbinnen (now Gusev) area 3BF Jan 16-19 Rus 4
3B4530 Course of operations of the 11th Guards Army

Insterburg (now Chernyakhovsk) -

Tapiau (now Gvardejsk) area

11 GA/3BF Jan. 19 - 23 Rus 12
3B4531 Fights for Gumbinnen town Gumbinnen (now Gusev) area 3BF Jan. 20-21 Rus 4
3B4532 Maneuver of the 117th Tank Brigade in the Eastern-Prussian operation Taplacken vicinity 1 TC/3BF Jan. 21 Rus 2
3B4533 Manuever operations of the 1st Tank Corps in the Eastern Prussian operation Taplacken vicinity 3BF Jan. 21 Rus 3
3B4534 Course of operations of the 11th Guards Army Königsberg area 11 GA/3BF Jan. 23 - 30 Rus 12
3B4535 Envelope maneuver of the 89th Tank and 44th Motorised Rifle Brigades Königsberg area 1 TC/3BF Jan. 24-25 Rus 2
3B4536 Decision of the 31st Guards Rifle Division commander Königsberg area

31 GRD/16GRC/

11GA/ZOG/3BF

~Apr. 4-5 Rus 6
3B4537 Battle order of the 31st Guards Rifle Division Königsberg area

31 GRD/16GRC/

11GA/ZOG/3BF

~Apr. 4-5 Rus 6
3B4538 Decision of the 235th Rifle Division commander Königsberg area

235 RD/54RC/

43A/ZOG/3BF

~Apr. 4-5 Rus 6
3B4539 Battle order of the 235th Rifle Division Königsberg area

235 RD/54RC/

43A/ZOG/3BF

~Apr. 4-5 Rus 6
3B4540 The 235th Rifle Division in Königsberg assault Königsberg area 54 RD/43A/ ZOG/3BF Apr. 4-8 Rus 3
3B4541 The 208th Rifle Division in the course of Königsberg assault Königsberg area

208 RD/124RC

/3BF

Apr. 5-8 Rus 13
3B4542 Deployment of artillery of the 43rd Army on Apr. 5 and the 3rd Guards Breakthrough Artillery Division on Apr 5-8 Königsberg area

43 A/ZOG/3BF

3 GBAD/ 3BF

Apr 5-8 Rus 9
3B4543 Course of Königsberg assault Königsberg area ZOG/3BF Apr. 6 Rus 5
3B4544 Course of operations of the 235th Rifle Division Königsberg area

235 RD/54RC/

43A/ZOG/3BF

Apr. 6-9 Rus 6
3B4545 Course of operations of the 50th Army Königsberg area ZOG/3BF Apr. 6-9 Rus 11
3B4546 Course of Königsberg assault (11th Guards Army) Königsberg area 11GA/ZOG/3BF Apr. 6-9 Rus 12
3B4547 Course of operations of the 31st Guards Rifle Division Königsberg area

31 GRD/16GRC/

11GA/ZOG/3BF

~Apr. 6-10 Rus 6
3B4548 Course of Königsberg assault Königsberg area ZOG/3BF Apr. 7 Rus 5
3B4549

Operations of the 3rd Company (Commander Starshiy Lt. P.A.Bysov)/11th Motorised Anti-tank Flame thrower Battalion (Commander - Major N.T. Nekrasov) in assault of the Fort No. 8.

Köenigsberg area

1 Bn/243 GRR/ 84GRD/36GRC/

11GA/ZOG/3BF zone

Apr.7 Rus 7
3B4550 Course of Königsberg assault Köenigsberg area ZOG/3BF Apr. 8 Rus 5
3B4551 Course of Königsberg assault Köenigsberg area ZOG/3BF Apr. 9 Rus 5
3B4552 Annihilation of German troops and capturing of Pillau Köenigsberg - Pillau (now Baltiysk) area ZOG/3BF ~Apr. 10- 16 Rus 12
3B4553 Decision of the 115th Rifle Division commander Rauschen (now Svetlogorsk) area

103 RC/2GA

/ZOG/3BF

~Apr.12 Rus 6
3B4554 Combat operations of the 115th Rifle Division Rauschen (now Svetlogorsk) area

103 RC/2GA

/ZOG/3BF

Apr. 13-15 Rus 6

*1 - Polish name - Suwalki, German - SuwalkenupAbbreviations

A - Army

Bn - Battalion

BF - Byelorussian Front

Est. - Estonian

GA- Guards Army

GBAD - Guards Breakthrough Artillery Division

GRC -Guards Rifle Corps

GRD - Guards Rifle Divisison

GRR - Guards Rifle Degiment

RC - Rifle Corps

RD - Rifle Division

RR - Rifle Regiment

ZOG - Zemland Operative Group


upLiterature:
 1. Matronov P.S. "Proryv podgotovlennoy oborony protivnika 65-m gvardeiskim strelkovymi korpusami v vostochno-prusskoi operatsii (yanvar 1945 goda)", Moskva, 1957
 2. "Taktika v boevykh primerakh. Polk", Voyennoe izdatelstvo Ministerstva Oborony SSSR, Moskva, 1974. (cited from docs.vif2.ru)
 3. "Taktika v boevykh primerakh. Divizia", Voyennoe izdatelstvo Ministerstva Oborony SSSR, Moskva, 1976. (cited from docs.vif2.ru)
 4. Sbornik Voyenno-Istoricheskikh materialov Velikoj Otechestvennoj Vojny. Vypusk 6. Glavnoye Voyenno-Nauchnoye upravleniye General'nogo Shtaba Sovetskoy Armii. Voyenno-Istoricheskoye Upravleniye. Moskva, Voyenizdat MVS SSSR, 1952 (cited from docs.vif2.ru)
 5. "Shturm Kenigsberga", 3rd Ed., Kaliningrad, 1973
 6. Boyevyje Dejstvija Strelkovoy Divizii. Sbornik takticheskikh primerov iz Velikoy Otechestvennoy vojny. Moskva, Voyenizdat, 1958 (cited from militera.lib.ru)
 7. D.M. Dmitriev, V.E. Yakubov. "Boyevoi opyt Khimicheskikh vojsk i Khimicheskoy Sluzhby v Velikoy Otechestvennoy Vojne. 1941-45", Moskva, Voyennoye Izdatel'stvo MO SSSR, 1989
 8. Proryv podgotovlennoy oborony strelkovymi soyedinaniyami, Moskva, Voyenizdat, 1957 (cited from militera.lib.ru)
 9. Popov S.E., Na Ognevykh rubezhakh. Boyevoi put' 3-j Gvardeiskoy artillerijskoy Vitebskoy, Khinganskoy Kraznoznamyonnoi, ordenov Suvorova i Kutuzova divizii proryva rezerva Verkhovnogo Glavnokomandovaniya", Moskva, Voyenizdat, 1989. (cited from militera.lib.ru)
 10. Sovetskaja Artilleryija v Velikoy Otechestvennoy vojne 1941-1945 godov, Moskva, Voyennoye Izdatel'stvo Ministerstva Oborony SSSR, 1960
 11. Pankov F.D., "Ognennye Rubezhi", Moskva, Voyenizdat, 1984 (cited by may1945pobeda.narod.ru)
 12. Galitskiy K.N., V boyakh za Vostochnoyu Prussiyu. Zapiski komandujushchego 11-j gvardejskoj armijey, Moskva, Nauka, 1970 (cited from militera.lib.ru)
 13. "Taktika v boyevykh primerakh. Batalion", Moskva, Voyenizdat, 1974 (cited from docs.vif2.ru).

 14. Boyevyje dejstviya strelkovogo bataljona, Moskva, Vojenizdat, 1957 (cited from militera.lib.ru)


backhomeup