Maps 1943

(Southern Direction)

UpdatedJuly 4, 2008
backhomedownTypical Soviet Abbreviations

Some typical coding of Soviet military maps and battle schemes

Abbreviations of units


upCaucasus & Crimea
# Title Area Unit subordination Date Lang. Source
S4301 Novorossiysk landing operation Novorossiysk area 20 (16) RC/TCF Feb. 2-15 Rus 1
S4302 Novorossiysk landing operation Novorossiysk area 20 (16) RC/TCF Feb. 4-15 Rus 5
S4303 Operations of the North-Caucasian Front Taman Peninsula NCF Mar. 4-10 Rus 1
S4304 Operations in the vicinity of Krymskaya and the Front commander's decision as of the Apr. 18 Krymskaya 56 A/NCF Apr. 18 Rus 1
S4305 Combat operations of the 56th Army Krymskaya 56 A/NCF Apr. 19 - May 19 Rus 1
S4306 Novorossiysk operation Novorossiysk area 18 A/NCF Sept. 9-16 Rus 5
S4307 The main blow direction of the 1331st Rifle Regiment in Novorossiysk assault Novorossiysk

318 RD/18A/

NCF

Sept. Rus 2
S4308 The main blow direction of the 318th Rifle Division in the course of Novorossiysk assault Novorossiysk

318 RD/18A/

NCF

Sept . Rus 3
S4309 Opponents assets prior to the Novorossiysk operation Novorossiysk

318 RD/18A/

NCF

~Sept . 9 Rus 7
S4310 Decision of the 318th Rifle Division commander Novorossiysk

18A/NCF

~Sept . 9 Rus 7
S4311 Artillery positions and course of the Novorossiysk assault NEW Novorossiysk 18A/NCF Sept. 10-15 Rus 8
S4312 Course of the Novorossiysk assault Novorossiysk

318 RD/18A/

NCF

Sept. 10-16 Rus 7
S4313 Operations of the Soviet and German troops in Novorossiysk-Taman' operation Novorossiysk - Taman' NCF Sept. 10-Oct 9 Rus 4
S4314 Course of the Kerch-Eltigen landing operation NEW Crimea NCF Nov.1-11 Rus 8
S4315 Kerch-Eltigen landing operation Crimea NCF Nov. 1 - Dec. 11 Rus 6

In "( )" brackets are given units, which partially took part in fights, were renamed, or removed from the battle ground.

 

See also operations of the 4th Ukrainian Front


Abbreviations

A - Army

NCF - North-Caucasian Front

RC -Rifle Corps

RD - Rifle Division

TCF - Transcaucasian Front


Literature:
  1. E. Zhiltsova, V. Stoyanov. "Na Kubanskom platsdarme. Tankovye boi na Kubani. 5 Fevralya - 9 Sentyabrya, 1943". Voyennaya Letopis. Bronetankovyi Muzey No. 4
  2. "Taktika v boevykh primerakh. Polk", Voyennoe izdatelstvo Ministerstva Oborony SSSR, Moscow, 1974. (cited from docs.vif2.ru)
  3. "Taktika v boevykh primerakh. Divizia", Voyennoe izdatelstvo Ministerstva Oborony SSSR, Moscow, 1976. (cited from docs.vif2.ru)
  4. I. Moshchanskiy, Vassily Stoyanov, "Proryv "Goluboi Linii". Tamanskaya strategicheskaya nastupatelnaya operatsiya. 10 Sentyabria-9 Oktyabria 1943 goda", Voyennaya Letopis/Military Chronicle, 3/2004
  5. http://dp60.narod.ru
  6. S.M. Shtemenko. "General'nyi shtab v gody vojny. Ot Stalingrada do Berlina",Moscow, AST, 2005
  7. Boyevyje Dejstvija Strelkovoy Divizii. Sbornik takticheskikh primerov iz Velikoy Otechestvennoy vojny. Moscow, Voyenizdat, 1958 (cited from militera.lib.ru)
  8. Sovetskaja Artilleryija v Velikoy Otechestvennoy vojne 1941-1945 godov, Moscow, Voyennoye Izdatel'stvo Ministerstva Oborony SSSR, 1960

backhomeup